Thứ 6, 30/10/2020 Giới thiệu  > Chức năng & nhiệm vụ

Ban hành quyết định về phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ GTVT

10/10/2011 17:29 GMT+7

Ban hành quyết định về phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ GTVT

Quyết định 2147/QĐ-BGTVT