Thứ 3, 25/9/2018 Tin tức & Sự kiện  > Chỉ đạo & hướng dẫn nghiệp vụ y tế

[Sao y] Công văn 398/CĐN v/v đẩy mạnh triển khai thực hiện " Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn", các thỏa thuận hợp tác thực hiện "Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động"

27/09/2017 10:41 GMT+7

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc 

Công văn 398/CĐN

Các tin khác