Thứ 3, 25/9/2018 Tin tức & Sự kiện  > Chỉ đạo & hướng dẫn nghiệp vụ y tế

Công văn số 789/CYT-KHTC ngày 26/9/2017 của cục Y tế v/v triển khai thực hiện nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 9/8/2017 của chính phủ

27/09/2017 14:25 GMT+7

 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Cục

Công văn số 789/CYT-KHTC

Các tin khác