Thứ 3, 25/9/2018 Tin tức & Sự kiện  > Chỉ đạo & hướng dẫn nghiệp vụ y tế

Sao y công văn số 15160/QLD-ĐK ngày 26/9/2017 của Cục Quản lý dược v/v ngừng sản xuất và không cung cấp thuốc vào Việt Nam

06/10/2017 14:35 GMT+7

 Kính gửi: Các bệnh viện, phòng khám, các trung tâm y tế chuyên ngành GTVT

Sao y công văn số 15160/QLD-ĐK

Các tin khác