Thứ 3, 25/9/2018 Tin tức & Sự kiện  > Chỉ đạo & hướng dẫn nghiệp vụ y tế

Sao y công văn số 5298/BYT-QLD ngày 20/9/2017 của Bộ Y tế v/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 31/2017/TT-BYT của Bộ y tế

06/10/2017 14:37 GMT+7

 Kính gửi: Các bệnh viện, phòng khám, các trung tâm y tế chuyên ngành GTVT

Sao y công văn số 5298/BYT-QLD

Các tin khác