Thứ 3, 25/9/2018 Tin tức & Sự kiện  > Chỉ đạo & hướng dẫn nghiệp vụ y tế

Sao y Quyết đinh số 4210/QĐ-BYT ngày 20/9/2017 của Bộ Y tế v/v quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý giám định thanh toán chi phí khám chữa bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế

10/10/2017 10:41 GMT+7

 Kính gửi: Các bệnh viện, phòng khám, các trung tâm y tế chuyên ngành GTVT

Sao y Quyết đinh số 4210/QĐ-BYT

Các tin khác