Thứ 7, 15/12/2018 Tin tức & Sự kiện  > Chỉ đạo & hướng dẫn nghiệp vụ y tế

Công văn số 1038/CYT-KHTC ngày 18/12/2017 của Cục Y tế v/v Hướng dẫn chuyển số dư từ hệ thống tài khoản cũ sang hệ thống tài khoản mới

18/12/2017 14:18 GMT+7

 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Công văn số 1038/CYT-KHTC

Các tin khác