Thứ 7, 15/12/2018 Tin tức & Sự kiện  > Chỉ đạo & hướng dẫn nghiệp vụ y tế

[Hỏa tốc] Công văn số 1053/CYT-KHTC ngày 20/12/2017 của Cục Y tế v/v Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm tra và thực hiện kiến nghị trong xét duyệt quyết toán năm 2016

20/12/2017 14:24 GMT+7

 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Công văn số 1053/CYT-KHTC

Các tin khác