Thứ 7, 15/12/2018 Tin tức & Sự kiện  > Chỉ đạo & hướng dẫn nghiệp vụ y tế

[Hỏa tốc] Công văn 1061/CYT-KHTC v/v Tổng hợp thông tin liên quan đến việc sử dụng tài sản phục vụ việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập

25/12/2017 14:15 GMT+7

 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Công văn 1061/CYT-KHTC

Các tin khác