Thứ 7, 15/12/2018 Tin tức & Sự kiện  > Chỉ đạo & hướng dẫn nghiệp vụ y tế

Quyết định 119 của Công đoàn Cục Y tế GTVT v/v công nhận kết quả phân loại Công đoàn cơ sở năm 2017

25/12/2017 15:35 GMT+7

 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Quyết định 119/QĐ-CĐCYT

Các tin khác