Chủ nhật, 16/12/2018 Tin tức & Sự kiện  > Chỉ đạo & hướng dẫn nghiệp vụ y tế

Công văn số 1068/CYT-KHTC ngày 29/12/2017 của Cục Y tế v/v thực hiện chuẩn bị cho công tác Kiểm toán báo cáo tài chính quản lý sử dụng tài chính, tài sản năm 2017 của Kiểm toán nhà nước trong năm 2018

29/12/2017 14:16 GMT+7

 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Cục

Công văn số 1068/CYT-KHTC

Các tin khác