Chủ nhật, 16/12/2018 Tin tức & Sự kiện  > Chỉ đạo & hướng dẫn nghiệp vụ y tế

Công văn số 1077/CYT-NVYD ngày 29/12/2017 của Cục Y tế v/v công bố đợt 23 danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng

29/12/2017 10:44 GMT+7

 Kính gửi: Các bệnh viện, phòng khám, các trung tâm y tế chuyên ngành GTVT, CTCP bệnh viện GTVT

Công văn số 1077/CYT-NVYD

Các tin khác