Thứ 7, 15/12/2018 Tin tức & Sự kiện  > Chỉ đạo & hướng dẫn nghiệp vụ y tế

Công văn số 12/CYT-YTDP ngày 10/1/2018 của Cục Y tế v/v quy trình thí điểm liên thông giải quyêt một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và môi trường

11/01/2018 14:40 GMT+7

 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc, Các trung tâm y tế chuyên ngành GTVT

Công văn số 12/CYT-YTDP

Các tin khác