Thứ 7, 15/12/2018 Tin tức & Sự kiện  > Chỉ đạo & hướng dẫn nghiệp vụ y tế

[Hỏa tốc] Công văn số 26/CYT-TCCB ngày 12/1/2018 của Cục Y tế v/v báo cáo số lượng người làm việc

12/01/2018 10:58 GMT+7

 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

[Hỏa tốc] Công văn số 26/CYT-TCCB

Phục lục

Các tin khác