Thứ 2, 30/11/2020 Tin tức & Sự kiện  > Chỉ đạo & hướng dẫn nghiệp vụ y tế

[Hỏa tốc] Công văn số 29/CYT-KHTC ngày 15/1/2018 của Cục Y tế v/v xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2017 sang năm 2018, lập và gửi báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm

31/01/2018 18:3 GMT+7

 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

[Hỏa tốc] Công văn số 29/CYT-KHTC

Các tin khác