Thứ 2, 30/11/2020 Tin tức & Sự kiện  > Chỉ đạo & hướng dẫn nghiệp vụ y tế

Sao y thông tư số 42/2017/TT-BYT ngày 13/11/2017 của Cục Y tế v/v Ban hành danh mục dược liệu độc làm thuốc

01/02/2018 8:9 GMT+7

 Kính gửi: Các bệnh viện, phòng khám, các trung tâm y tế chuyên ngành GTVT

Sao y thông tư số 42/2017/TT-BYT

Thông tư 42/2017/TT-BYT

Các tin khác