Thứ 2, 30/11/2020 Tin tức & Sự kiện  > Chỉ đạo & hướng dẫn nghiệp vụ y tế

Công văn số 76/CYT-NVYD ngày 30/1/2018 của Cục Y tế v/v Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử lý phản vệ

01/02/2018 8:16 GMT+7

Kính gửi: Các bệnh viện, phòng khám, các trung tâm y tế chuyên ngành GTVT, các trung tâm BVSKLĐ&MT, trung tâm Giám định y khoa

Công văn số 76/CYT-NVYD

Các tin khác