Thứ 2, 30/11/2020 Tin tức & Sự kiện  > Chỉ đạo & hướng dẫn nghiệp vụ y tế

Công văn số 86/CYT-NVYD&TTBYT ngày 1/2/2018 v/v ban hành danh mục thuốc sản xuất gia công trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 159 Bổ sung

02/02/2018 9:15 GMT+7

 Kính gửi: Các bệnh viện, phòng khám, các trung tâm y tế chuyên ngành GTVT

Công văn số 86/CYT-NVYD&TTBYT

Các tin khác