Chủ nhật, 1/11/2020 Tin tức & Sự kiện  > Chỉ đạo & hướng dẫn nghiệp vụ y tế

Công văn số 87/CYT-NVYD&TTBYT ngày 1/2/2018 của Cục Y tế v/v ban hành danh mục thuốc trong nước sản xuất, gia công để xuất khẩu, không lưu hành tại Việt Nam đợt 159 bổ sung

02/02/2018 9:18 GMT+7

 Kính gửi: Các bệnh viện, phòng khám, các trung tâm y tế chuyên ngành GTVT

Công văn số 87/CYT-NVYD&TTBYT

Các tin khác