Thứ 7, 22/6/2024 Tin tức & Sự kiện  > Chỉ đạo & hướng dẫn nghiệp vụ y tế

Công văn số 98/CYT-KHTC ngày 7/2/2018 của Cục Y tế v/v Giao kế hoạch lập, trình duyệt và kế hoạch thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoành thành năm 2018cuar các đơn vị trực thuộc

07/02/2018 16:28 GMT+7

 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Công văn số 98/CYT-KHTC

Các tin khác