Thứ 4, 28/10/2020 Tin tức & Sự kiện  >  Văn bản pháp luật về y tế  > Nghiệp vụ Y

THÔNG TƯ SỐ 18/2009/TT-BYT NGÀY 14/10/2009 CỦA BỘ Y TẾ HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

28/10/2009 15:41 GMT+7