Thứ 5, 23/5/2024 Tin tức & Sự kiện  >  Văn bản pháp luật về y tế  > Nghiệp vụ Dược

Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2007 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính Hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế công lập

29/03/2010 13:25 GMT+7