Thứ 5, 23/5/2024 Tin tức & Sự kiện  >  Văn bản pháp luật về y tế  > Tổ chức cán bộ

Thông tư liên tịch số: 06 /2010/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2010 của liên Bộ Y tế - Bộ Nội vụ-Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 64/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

21/05/2010 3:6 GMT+7