Thứ 5, 23/5/2024 Tin tức & Sự kiện  >  Văn bản pháp luật về y tế  > Tài chính

Công văn số 633/CYT-KHTC ngày 20/10/2011 của Cục Y tế GTVT về việc hướng dẫn thực hiện quy định về phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại các đơn vị trực thuộc

30/12/2011 15:27 GMT+7

Các tin khác