Thứ 5, 23/5/2024 Tin tức & Sự kiện  >  Văn bản pháp luật về y tế  > Xây dựng cơ bản

Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng

13/07/2011 14:49 GMT+7