Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh BSCK II khóa 25 năm 2011

14/03/2011 15:53 GMT+7

Ngày 21 tháng 02 năm 2011, Trường Đại học Y Hà Nội ra thông báo số 107/ĐHYHN-SĐH tuyển sinh BSCK II khóa 25 năm 2011

Ngày 21 tháng 02 năm 2011, Trường Đại học Y Hà Nội ra thông báo số 107/ĐHYHN-SĐH tuyển sinh BSCK II khóa 25 năm 2011

TB 107/ĐHYHN-SĐH  . PDF