Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể đến thăm và làm việc với Cục Y tế GTVT

16/09/2013 2:7 GMT+7

Ngày 12/9/2013, Đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải do Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể chủ trì đã tới thăm và làm việc với Cục Y tế Giao thông vận tải. Tham dự buổi làm việc gồm có đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các Vụ thuộc Bộ: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch Đầu tư và Vụ Môi trường.

Ngày 12/9/2013, Đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải do Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể chủ trì đã tới thăm và làm việc với Cục Y tế Giao thông vận tải. Tham dự buổi làm việc gồm có đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các Vụ thuộc Bộ: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch Đầu tư và Vụ Môi trường.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe Lãnh đạo Cục Y tế GTVT báo cáo, ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể kết luận như sau:

1. Đánh giá cao vai trò, vị trí Cục Y tế GTVT, trong thời gian qua đã luôn cố gắng khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thành công chung của toàn ngành GTVT. Đặc biệt trong công tác Y tế dự phòng không để xảy ra dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Ngành Đường sắt, Hàng không và các công trình lớn Ngành Giao thông vận tải.v.v. Công tác Khám chữa bệnh luôn thực hiện tốt quy chế chuyên môn, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh tốt, y đức luôn duy trì. Công tác giám định Y khoa đã thực hiện tốt công tác khám bệnh nghề nghiệp đặc thù trong ngành GTVT. Công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học đã ứng dụng thành công trang thiết bị hiện đại vào lĩnh vực khám và điều trị, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán điều trị tại các đơn vị…

2. Cục Y tế phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng, kiện toàn lại hệ thống các cơ sở khám chữa bệnh gắn liền với công tác xã hội hoá; Hoàn thiện mạng lưới Y tế cơ sở, các tổ chức, đơn vị Ngành GTVT phải có cán bộ Y tế theo đúng quy định.

3. Cục Y tế GTVT cần rà soát, sắp xếp lại tổ chức, tinh giản bộ máy với mục tiêu gọn nhẹ, hiệu quả.

Tập trung nâng cao Y đức, chăm lo nâng cao đời sống cho cán bộ, công nhân viên chức lao động, thu hút nhân tài, tránh để chảy máu chất xám.

4. Hiện nay tình trạng vốn ngân sách khó khăn, Cục Y tế cần xây dựng phương án xã hội hoá tối đa đối với các cơ sở khám chữa bệnh.

          5. Tăng cường kiểm tra các đơn vị, thực hiện việc cấp giấy chứng nhận sức khoẻ cho người lái xe và đề xuất với Bộ Giao thông vận tải thực hiện công tác kiểm tra, giám sát sức khoẻ của người lái xe tại các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ.

          6. Đối với các kiến nghị cụ thể của Cục Y tế Giao thông vận tải:

6.1. Đầu tư hệ thống xử lý rác thải Y tế: Giao cho Vụ Kế hoạch Đầu tư phối hợp với Vụ Môi trường để ưu tiên bố trí vốn giai đoạn 2013 -2015 theo đề xuất của Cục Y tế sau khi rà soát, sắp xếp lại theo thứ tự ưu tiên.

6.2. Giao cho Vụ Kế hoạch Đầu tư tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ công tác khám chữa bệnh tại các Bệnh viện/Phòng khám Ngành Giao thông vận tải theo lộ trình.

6.3. Giao Vụ Tài chính phối hợp với Cục Y tế và Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc xem xét giải quyết khó khăn về nợ đọng kéo dài đối với vốn vay Cầu Mỹ Thuận tại Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc.

6.4. Giao Vụ Kế hoạch Đầu tư phối hợp với Cục Y tế xem xét giải quyết vướng mắc dự án xây dựng Phòng khám đa khoa GTVT Thanh Hoá.

                                                                                                                                      BBT.