Giao nhiệm vụ phụ trách Phòng Nghiệp vụ Y, Dược và Trang thiết bị y tế và Phòng Tổ chức cán bộ - Hợp tác quốc tế

02/04/2014 19:58 GMT+7

Ngày 31/3/2014, tại Hội nghị giao ban tháng 3 và triển khai nhiệm vụ tháng 4 Cơ quan Cục, đồng chí Cục trưởng Cục Y tế trao Quyết định và giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Thanh Hiếu, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Dược và Trang thiết bị Y tế phụ trách Phòng Nghiệp vụ Y, Dược và Trang thiết bị Y tế và đồng chí Nguyễn Sỹ Việt, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Hợp tác quốc tế phụ trách phòng Tổ chức cán bộ - Hợp tác quốc tế ...

Ngày 31/3/2014, tại Hội nghị giao ban tháng 3 và triển khai nhiệm vụ tháng 4 Cơ quan Cục, đồng chí Cục trưởng Cục Y tế trao Quyết định và giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Thanh Hiếu, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Dược và Trang thiết bị Y tế phụ trách Phòng Nghiệp vụ Y, Dược và Trang thiết bị Y tế và đồng chí Nguyễn Sỹ Việt, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Hợp tác quốc tế phụ trách phòng Tổ chức cán bộ - Hợp tác quốc tế .

Sau đây là hình ảnh buổi trao quyết định và giao nhiệm vụ:

                                                                                                                               BBT.