Trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Hợp tác quốc tế, Trưởng phòng và phó trưởng phòng Nghiệp vụ y dược và trang thiết bị y tế

28/10/2014 14:48 GMT+7

Ngày 27/10/2014, tại Hội nghị giao ban tháng 10 và triển khai nhiệm vụ tháng 11 Cơ quan Cục, đồng chí Bí thư Đảng ủy - Cục trưởng Cục Y tế GTVT Vũ Văn Triển đã trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Hợp tác quốc tế, Trưởng phòng Nghiệp vụ y dược và trang thiết bị y tế, phó trưởng phòng Nghiệp vụ y dược và trang thiết bị y tế.

 Ngày 27/10/2014, tại Hội nghị giao ban tháng 10 và triển khai nhiệm vụ tháng 11 Cơ quan Cục, đồng chí Bí thư Đảng ủy - Cục trưởng Cục Y tế GTVT Vũ Văn Triển đã trao Quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho các đồng chí: Đồng chí Nguyễn Sỹ Việt, phó trưởng phòng phụ trách phòng Tổ chức cán bộ - Hợp tác quốc tế giữ chức Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Hợp tác quốc tế (theo QĐ số 242/QĐ-CYT ngày 22/10/2014); Đồng Chí Nguyễn Thanh Hiếu, phó trưởng phòng phụ trách phòng Nghiệp vụ y dược và trang thiết bị y tế giữ chức Trưởng phòng Nghiệp vụ y dược và trang thiết bị y tế (theo QĐ số 240/QĐ-CYT ngày 22/10/2014); Đồng chí Nguyễn Thị Minh Thu, chuyên viên phòng Nghiệp vụ y dược và trang thiết bị y tế giữ chức phó trưởng phòng Nghiệp vụ y dược và trang thiết bị y tế (theo QĐ số 241/QĐ-CYT ngày 22/10/2014)

Sau đây là hình ảnh buổi trao quyết định và giao nhiệm vụ: