Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh về Răng Hàm Mặt

18/09/2015 11:6 GMT+7

Quyết định số 3108/QĐ-BYT ngày 28/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh về Răng Hàm Mặt

 Quyết định số 3108/QĐ-BYT ngày 28/7/2015  của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh về Răng Hàm Mặt

Download tài liệu tại đây

Trần Nam <nguồn: Cục quản lý khám chữa bệnh - BYT>