Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí Ngộ độc

02/11/2015 23:52 GMT+7

Ban hành kèm theo Quyết định số 3610/QĐ-BYT ngày 31/8/2015 về ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí Ngộ độc”

Ban hành kèm theo Quyết định số 3610/QĐ-BYT ngày 31/8/2015 về ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí Ngộ độc”

Download tài liệu tại đây

Trần Nam <nguồn: Cục Khám chữa bệnh - BYT>