Chỉnh sửa sai sót thông tin, hoàn thiện hồ sơ thi tuyển công chức

12/04/2016 8:0 GMT+7

Kính gửi: Các thí sinh dự thi tuyển công chức Cục Y tế GTVT năm 2016

 Kính gửi: Các thí sinh dự thi tuyển công chức Cục Y tế GTVT năm 2016

Thông báo