Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi tuyển công chức năm 2016 của Cục Y tế GTVT

19/04/2016 10:48 GMT+7

Kính gửi: Các thí sinh đăng ký dự thi công chức

 Kính gửi: Các thí sinh đăng ký dự thi công chức 

Quyết định số 79/QĐ-CYT