Thông báo kết quả phúc khảo kỳ thì công chức năm 2016 của Cục Y tế GTVT

28/06/2016 10:22 GMT+7

Thông báo số 498/TB-HĐTTCC ngày 28/6/2016 của Hội đồng thi tuyển công chức năm 2016 v/v Thông báo kết quả phúc khảo kỳ thì công chức năm 2016 của Cục Y tế GTVT