Thông báo công nhận kết quả thi tuyển và hoàn thiện hồ sơ công chức năm 2016 của Cục Y tế GTVT

29/06/2016 13:22 GMT+7

Thông báo số 500/TB-CYT ngày 29/6/2016 của Cục Y tế về việc công nhận kết quả thi tuyển và hoàn thiện hồ sơ công chức năm 2016 của Cục Y tế GTVT