Công văn số 88/CYT-NVYD&TTBYT ngày 1/2/2018 của Cục Y tế v/v rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được đăng ký lưu hành tại Việt Nam

02/02/2018 9:21 GMT+7

Kính gửi: Các bệnh viện, phòng khám, các trung tâm y tế chuyên ngành GTVT

 Kính gửi: Các bệnh viện, phòng khám, các trung tâm y tế chuyên ngành GTVT

Công văn số 88/CYT-NVYD&TTBYT