Sao y công văn số 618/BYT-KCB ngày 25/1/21018 v/v khám, chữa bệnh tại phòng khám đa khoa khu vực

06/02/2018 8:55 GMT+7

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Sao y công văn số 618/BYT-KCB