[Hỏa tốc] Công văn số 95/CYT-NVYD ngày 6/2/2018 của Cục Y tế v/v tăng cường công tác khám chữa bệnh trong dịp Tết nguyên đán 2018

06/02/2018 11:59 GMT+7

Kính gửi: Các bệnh viện, phòng khám, các trung tâm y tế chuyên ngành GTVT, CTCP Bệnh viện GTVT, Các đơn vị trực thuộc

 Kính gửi: Các bệnh viện, phòng khám, các trung tâm y tế chuyên ngành GTVT, CTCP Bệnh viện GTVT, Các đơn vị trực thuộc

[Hỏa tốc] Công văn số 95/CYT-NVYD

Phụ lục (bổ sung)