Công văn số 16/HD-CĐCYT ngày 6/2/2018 của Công đoàn Cục Y tế v/v Hướng dẫn tổ chức hoạt động kỷ niệm 108 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và 1978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng

07/02/2018 16:24 GMT+7

Kính gửi: Các công đoàn cơ sở trực thuộc

 Kính gửi: Các công đoàn cơ sở trực thuộc

Công văn số 16/HD-CĐCYT