Thư chúc mừng các thầy thuốc và nhân viên y tế ngành GTVT nhân ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT

23/02/2018 11:14 GMT+7

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc, các trung tâm y tế chuyên ngành GTVT

 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc, các trung tâm y tế chuyên ngành GTVT

Thư chúc mừng