Công văn số 131/CYT-NVYD ngày 12/3/2018 của Cục Y tế v/v tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện

12/03/2018 18:44 GMT+7

Kính gửi: Các bệnh viện, phòng khám, các trung tâm y tế chuyên ngành GTVT

 Kính gửi: Các bệnh viện, phòng khám, các trung tâm y tế chuyên ngành GTVT

Công văn số 131/CYT-NVYD