Công văn số 296/CYT-NVYD ngày 5/6/2018 của Cục Y tế v/v đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

05/06/2018 15:29 GMT+7

Kính gửi: Các bệnh viện, phòng khám, các trung tâm y tế chuyên ngành GTVT

 Kính gửi: Các bệnh viện, phòng khám, các trung tâm y tế chuyên ngành GTVT

Công văn số 296/CYT-NVYD