Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

26/02/2019 9:53 GMT+7

Gửi: các thế hệ thầy thuốc, cán bộ, nhân viên y tế ngành GTVT