Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ GTVT gửi các thầy thuốc và nhân viên y tế GTVT nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2020

27/02/2020 22:33 GMT+7

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ GTVT gửi các thầy thuốc và nhân viên y tế GTVT nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2020