Thứ 7, 15/12/2018 Tin tức & Sự kiện  > Chỉ đạo & hướng dẫn nghiệp vụ y tế

Công văn số 10/CYT-TCCB ngày 9/1/2018 của Cục Y tế v/v tổng hợp đề nghị xét tặng kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân"

11/01/2018 14:36 GMT+7

 Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Công văn số 10/CYT-TCCB 

Các tin khác