Thứ 5, 23/5/2024 Tin tức & Sự kiện  >  Văn bản pháp luật về y tế  > Tài chính

Quyết định số 76/QĐ-CYT ngày 7/3/2012 của Cục Y tế Giao thông vận tải về việc ban hành quy trình thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán của Cục Y tế Giao thông vận tải

07/03/2012 18:13 GMT+7

Các tin khác