Thứ 5, 23/5/2024
  • Quy định về công tác đấu thầu thuốc

    Tôi có công ty Dược và muốn được tham gia đấu thầu cung cấp thuốc cho các cơ sở y tế của Bộ Giao thông, vậy xin hỏi tôi phải cần chuẩn bị những thủ tục gì để được tham gia công tác đấu thầu thuốc tại các cơ sở này.