Thứ 5, 23/5/2024 Trao đổi & hỏi đáp  > Trả lời bạn đọc

Quy định về công tác đấu thầu thuốc

12/01/2016 9:54 GMT+7

Quy định về công tác đấu thầu thuốc

Câu hỏi bạn đọc:

- diepvu.duoc@gmail.com: Tôi có công ty Dược và muốn được tham gia đấu thầu cung cấp thuốc cho các cơ sở y tế của Bộ Giao thông, vậy xin hỏi tôi phải cần chuẩn bị những thủ tục gì để được tham gia công tác đấu thầu thuốc tại các cơ sở này. Xin cám ơn.

Cục Y tế GTVT trả lời:

- Cục Y tế GTVT xin cám ơn câu hỏi của bạn và có câu trả lời bạn như sau. Hiện nay công tác đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế đều được thực hiện theo Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội và Nghị định 63/2014/ND-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Tất cả các thủ tục và quy định cần thiết đều được quy định tại đây, bạn nghiên cứu và thực hiện theo đúng quy định nhé. Trân trọng.