Công văn số 424/CYT-NVYD ngày 18/6/2018 của Cục Y tế GTVT v/v trực đường dây nóng tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân

18/06/2018 19:12 GMT+7

Kính gửi: Các bệnh viện, phòng khám GTVT, Các trung tâm y tế chuyên ngành

 Kính gửi: Các bệnh viện, phòng khám GTVT, Các trung tâm y tế chuyên ngành

Công văn số 424/CYT-NVYD