Thứ 5, 23/5/2024 Tin tức & Sự kiện  > Tin hoạt động y tế

Hội đồng giám định y khoa Bộ Giao thông vận tải qua 50 năm phát triển và trưởng thành

20/07/2012 14:52 GMT+7

                Ngày 22 tháng 8 năm 1962, Hội đồng khám xét thương tật của Ty y tế Đường sắt được thành lập, là tiền thân của Hội đồng Giám định y khoa Bộ giao thông vận tải ngày nay.

Trải qua 50 năm phát triển, trưởng thành, Hội đồng Giám định y khoa Bộ Giao thông vận tải đã góp phần quan trọng giải quyết quyền lợi chính đáng, đúng chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước cho người lao động trong ngành Giao thông vận tải.
Chặng đường 50 năm qua đánh dấu sự phát triển và trưởng thành đầy gian nan thử thách của các thế hệ làm công tác giám định y khoa Giao thông vận tải. Trong từng giai đoạn lịch sử Hội đồng Giám định y khoa Giao thông vận tải đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xứng đáng vào thành tích chung của ngành Giao thông vận tải trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước.
Giai đoạn 1962 – 1975 Hội đồng Giám định y khoa ngành Giao thông vận tải phục vụ công cuộc chống Mỹ cứu nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc , đấu tranh giải phóng dân tộc ở miền Nam;
Giai đoạn 1976 – 1995 Hội đồng Giám định y khoa ngành Giao thông vận tải tham gia khôi phục đất nước sau chiến tranh và 10 năm thời kỳ đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội;
Giai đoạn 1996 – 2012 Hội đồng Giám định y khoa Giao thông vận tải phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa;
 Kết quả hoạt động chuyên môn từ năm 1962 đến năm 2012:
            - Giám định về hưu trước tuổi: 27.771 người.
            - Giám định bệnh nghề nghiệp: 1.326 người. Đặc biệt đã giám định được 6 người mắc bệnh giảm áp nghề nghiệp là một bệnh nghề nghiệp lần đầu tiên được giám định ở nước ta. Theo đánh giá của Viện Giám định y khoa tại Hội nghị tổng kết năm thì Hội đồng Giám định y khoa Bộ Giao thông vận tải được đánh giá cao, xếp thứ 3 hoặc thứ 4 trên 69 Hội đồng trong toàn quốc về giám định bệnh nghề nghiệp;        
            - Giám định tai nạn lao động:   2.012 người
            - Giám định thương tật cho thanh niên xung phong: 8.922 người;
            - Khám sức khỏe trong nước và khám sức khỏe định kỳ: 16.769 người;
            - Chủ trì 12 đề tài nghiên cứu khoa học về giám định bệnh nghề nghiệp và vệ sinh lao động;

                        Bộ GTVT tặng Bức trướng cho Hội đồng GĐYK Bộ GTVT

 

 Khen thưởng:
            - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tặng Bức trướng cho Hội đồng Giám định y khoa Bộ Giao thông vận tải nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hội đồng Giám định y khoa Bộ Giao thông vận tải (1962 - 2012);
            - 2 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Hội đồng Giám định y khoa Bộ Giao thông vận tải;
            - 5 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tặng Hội đồng Giám định y khoa Bộ giao thông vận tải;
           Nhiều đồng chí thành viên Hội đồng, giám định viên, cộng tác viên đã được trao tặng danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà Nước như: Huân chương lao động hạng 3, Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, danh hiệu Thày thuốc nhân dân, danh hiệu Thày thuốc ưu tú… và nhiều danh hiệu cao quý khác.

                                                                                                                BBT.